Teollisuus

2 3 4 5

Tuuletetut Petzl työkypärät soveltuvat erinomaisesti rakennustyömaakäyttöön

Tehokkailla avonaisilla tuuletusrei'illä varustettu ultrakevyt Petzl Alveo Vent ja suljettavilla tuuletusreI'illä varustettu Vertex Vent ovat erinomaisesti käyttäjää suojaavia työkypäriä ammattikäyttöön. Niiden kehitystyössä on käytetty lukuisten eri standardien testimenetelmiä (mm. EN397, EN12492, ANSI, CSA), jotta käyttäjille on pystytty luomaan mahdollisimman kattava suojaustaso. Petzl Vent mallit esimerkiksi ylittävät EN397 teollisuustandardin suojaustasovaatimukset iskujen ja kypärään tunkeutuvien esineiden osalta ja tarjoavat lisäksi lukuisia muita suojausominaisuuksia, kuten tuotekorttien teksteissä kerrotaan. http://www.vandernet.com/teollisuus/tuote/A10VYA-HV

Erityisesti rakennustyömaalla työskennellään usein putoamisvaarallisissa olosuhteissa, jolloin putoamisen aikana ja sitä seuraavan pelastamisen aikana syntyviltä kolhiintumisriskeiltä sekä kypärän päästä irtoamisen riskiltä on suojauduttu tehokkaan monipistehihnaston ansiosta erinomaisesti. Muistutettakoon, että mikään EN397 standardin pakolliset vaatimukset täyttävä työkypärä ei ole suositeltava valinta putoamisvaarallisissa olosuhteissa työskentelyyn, koska kyseinen standardi edellyttää että kypärä irtoaa päästä jo pienestä nykäisystä.

Lisäksi rakennustyömaalla on erityisesti kesäkuumilla kuumuuden aiheuttaman keskittymisen herpaantumisen vaikutukset aiheellista minimoida tehokkaalla tuuletuksella. Tehokkaalla tuuletuksella varustettu kypärä on erinomainen valinta silloin kun työtehtäväkohtainen riskienarviointi (joka Työturvallisuuslain 10§ mukaisesti tulee olla yrityksessä tehtynä, dokumentoituna ja pyydettäessä esitettävissä) ei osoita merkittävää sähköiskun, sulan metalliroiskeen tai liekkikosketuksen vaaraa.

Riskienarviointi on helppoa suorittaa kaikilta Petzl työkypärien tuotekorteilta löytyvällä Päänsuojauksen riskiearviointikaavakkeella. Tuotekorteilta löydät myös relevantit Petzl työkypärien EN tyyppitarkastustodistukset ja CE vaatimuksenmukaisuusvakuutukset.

Jos riskienarviointi osoittaa merkittävää sähköiskun, sulan metalliroiskeen tai liekkikosketuksen vaaraa, silloin valitaan Petzl mallistosta umpikypärämalli, joka on suunniteltu putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyyn: Ultrakevyt Alveo Best tai Vertex Best.

Jos riskienarviointi esimerkiksi osoittaa että työtehtävissä ei koskaan käydä putoamisvaarallisissa olosuhteissa ja on merkittävä sähköiskun vaara, on silloin erinomainen valinta umpinainen Petzl Vertex ST, joka on sertifioitu myös lukuisten eri standardien mukaisesti, mukaan lukien EN397 ja sen useat vapaaerhtoisetkin vaatimukset. Sähköuhkien kanssa tulee luonnollisesti käyttää myös valokaarisuojan tarjoavaa kokokasvosuojusta (Petzl VIzen), valokaarisuojan tarjoavaa kypärähuppua ja alusvaatetusta (Aclima X-Safe) ja di-electric kuulosuojaimia (Silenta Ergomax Cap).

Aiheesta lisää:

http://www.vandernet.com/teollisuus/sivu/paan-ja-silmiensuojauksen-testi...

http://www.vandernet.com/teollisuus/content/riskienarviointi-ja-oikean-s...

Suosittelemme tutustumaan lisäksi oheiseen Sosiaali- ja Terveysministeriön lausuntoon aiheesta, joka toteaa saman asian: Henkilösuojaimet valitaan yrityksessä aina työtehtäväkohtaisesti ja toteutetun riskienarvioinnin pohjalta.